Είδη βαρηκοΐας και ακουστικά βαρηκοΐας

0
164
Ακουστικά βαρηκοΐας
Ακουστικά βαρηκοΐας

Σε αυτό το άρθρο προσπαθούμε να δώσουμε σε γενικές γραμμές πληροφορίες για τη βαρηκοΐα και την αντιμετώπισή της.

Ας ξεκινήσουμε με μια σύντομη περιγραφή της πάθησης, έναν ορισμό αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι της βαρηκοΐας.

Τι είναι η βαρηκοΐα

Όταν αναφερόμαστε στη βαρηκοΐα τότε εννοούμε την απώλεια της ακοής. Οποιουδήποτε βαθμού απώλεια της ακοής ονομάζεται βαρηκοΐα. Η συνηθέστερη μέθοδος αντιμετώπισης της βαρηκοΐας είναι τα ακουστικά βαρηκοΐας.

Βαθμοί βαρηκοΐας

Στη συνέχεια περιγράφουμε τους βαθμούς της βαρηκοΐας. Εδώ αναφερόμαστε στους βαθμούς έντασης, δηλαδή πόσο ισχυρή είναι η βαρηκοΐα. Ειδικότερα αναφερόμαστε στον αριθμό των db που πρέπει να λάβει ενίσχυση το ηχητικό σήμα ώστε να καταφέρει ο ασθενής να το ακούσει.

Για παράδειγμα όταν λέμε ότι ο βαθμός βαρηκοΐας κάποιου είναι 20db τότε αυτό σημαίνει πως ο ήχος χρειάζεται να ενισχυθεί κατά 20db ώστε ο ασθενής να μπορέσει να τον ακούσει. Ανάλογα με τα db διακρίνουμε την ελαφρά βαρηκοΐα, τη μέτρια βαρηκοΐα, τη μεγάλη βαρηκοΐα, την έντονη βαρηκοΐα και τέλος την κώφωση.

Στην ελαφρά βαρηκοΐα ο βαθμός κυμαίνεται από 15 έως 30db.
Στη μέτρια βαρηκοΐα ο βαθμός κυμαίνεται από 31 έως 50db.
Στη μεγάλη βαρηκοΐα ο βαθμός κυμαίνεται από 51 έως 70db.
Στην έντονη βαρηκοΐα ο βαθμός κυμαίνεται από 71 έως 90db.
Στην κώφωση αναφερόμαστε στην περίπτωση που η βαρηκοΐα υπερβαίνει τα 90db.

Ακουστικά βαρηκοΐας

Τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι ηλεκτρονικές μικροσυσκευές που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της βαρηκοΐας. Τα ακουστικά βαρηκοΐας τοποθετούνται στο πίσω μέρος του αυτιού. Ουσιαστικά τοποθετούνται στο πίσω μέρος του πτερυγίου του αυτιού και στον έξω ακουστικό πόρο. Ο ρόλος του ακουστικού βαρηκοΐας είναι να ενισχύει τους ήχους ώστε αυτοί να γίνονται αντιληπτοί από τους βαρήκοους ασθενείς. Πριν τοποθετηθεί το ακουστικό βαρηκοΐας στο αυτί απαιτείται εκπαίδευση του ασθενούς. Η εκπαίδευση μοιάζει πολύ με τη λογοθεραπεία. Εδώ μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα ακουστικά βαρηκοΐας.

Ακουστικά βαρηκοΐας
Ακουστικά βαρηκοΐας

Προβλήματα λόγω βαρηκοΐας

Η βαρηκοΐα επηρεάζει πολλές πτυχές της ζωής του ασθενούς. Πέρα από το προφανές, ότι ο βαρήκοος χάνει κάποια από την πληροφορία που θα έφτανε σε αυτόν μέσω του ήχου και της ομιλίας, τα προβλήματα είναι πολύ περισσότερα. Συνήθως η απώλεια της πληροφορίας συνοδεύεται από εκνευρισμό, τόσο του ιδίου του βαρήκοου όσο και των ανθρώπων που τον περιτριγυρίζουν. Και μάλιστα ο εκνευρισμός των ανθρώπων που βρίσκονται στον περίγυρο είναι μεγαλύτερος, διότι αναγκάζονται να φωνάζουν ή να μιλάνε με πολύ αραιά τις συλλαβές ώστε να γίνει κατανοητό το μήνυμα της ομιλίας τους.

Παιδική βαρηκοΐα

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν αν η βαρηκοΐα εμφανιστεί στην παιδική ηλικία. Τότε μιλάμε για τη λεγόμενη παιδική βαρηκοΐα. Σε αυτή την περίπτωση αν το πρόβλημα δεν λυθεί άμεσα με τη χρήση ακουστικών βαρηκοΐας, τότε ενδέχεται να επηρεαστεί η νοητική ανάπτυξη του παιδιού και ειδικότερα η ανάπτυξη της ομιλίας. Αυτό γίνεται διότι βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη της ομιλίας είναι η ακοή. Μείωση της ακοής θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε μείωση της ανάπτυξης της ομιλίας.

Παιδική βαρηκοΐα
Παιδική βαρηκοΐα

Βαρηκοΐα σε πολύ μικρή ηλικία

Το πρόβλημα γίνεται ακόμα εντονότερο αν η βαρηκοΐα εμφανιστεί στην προσχολική ηλικία. Στις ακραίες περιπτώσεις που η βαρηκοΐα εμφανιστεί στην προσχολική ηλικία, τότε τα προβλήματα ομιλίας θα είναι τεράστια και δυσεπίλυτα. Η χειρότερη μορφή εμφάνισης αυτού του προβλήματος είναι η κώφωση στην προσχολική ηλικία, η οποία χωρίς έγκαιρη αντιμετώπιση δυστυχώς οδηγεί στην αλαλία. Κεντρικό άξονα της έγκαιρης αντιμετώπισης αποτελεί η επιλογή των κατάλληλων παιδικών ακουστικών βαρηκοΐας.

Είδη βαρηκοΐας

Τα είδη βαρηκοΐας καθορίζονται ανάλογα με το σημείο εντοπισμού της βλάβης που δημιουργήθηκε. Συγκεκριμένα υπάρχουν τα εξής είδη βαρηκοΐας:
Στις περιπτώσεις όπου η βλάβη εντοπίζεται στο σύστημα αγωγής του ήχου (δηλαδή στο σύστημα μεταβίβασης του ήχου) τότε η βαρηκοΐας ονομάζεται βαρηκοΐα τύπου αγωγής ή βαρηκοΐα τύπου αγωγιμότητας. Δηλαδή μιλάμε για τις περιπτώσεις βαρηκοΐας που η βλάβη βρίσκεται στο έξω ή στο μέσο αυτί.
Στις περιπτώσεις όπου η βλάβη εντοπίζεται ανάμεσα στο έσω αυτί και στον ακουστικό φλοιό, τότε η βαρηκοΐας ονομάζεται νευροαισθητήρια βαρηκοΐα ή βαρηκοΐα τύπου αντιλήψεως.

Η νευροαισθητήρια βαρηκοΐα έχει και υποκατηγορίες. Πρώτη υποκατηγορία της νευροαισθητήριας βαρηκοΐας είναι η περιφερική. Εδώ αρχικά αναφερόμαστε σε εντοπισμό της βλάβης στην αρχή του κοχλιακού νεύρου. Όταν η βλάβη βρίσκεται στην αρχή του κοχλιακού νεύρου τότε λέμε ότι έχουμε οπισθοκοχλιακή βαρηκοΐα. Στη συνέχεια μιλάμε για βλάβη στον κοχλία. Όταν η βλάβη βρίσκεται στον κοχλία τότε λέμε ότι έχουμε κοχλιακή βαρηκοΐα. Τέλος όταν η βλάβη βρίσκεται την κεντρική ακουστική οδό από το κοχλιακό νεύρο μέχρι τον ακουστικό φλοιό στον κροταφικό λοβό του εγκέφαλο τότε λέμε ότι έχουμε κεντρική νευροαισθητήρια βαρηκοΐα.
Στις περιπτώσεις που συνδυάζεται βαρηκοΐα τύπου αγωγής μαζί με νευροαισθητήρια βαρηκοΐα τότε βρισκόμαστε στη βαρηκοΐα μικτού τύπου. Εδώ να τονίσουμε οτι πρέπει να συνδυάζεται η μια μορφή βαρηκοϊας με την άλλη στο ίδιο αυτί, και όχι μια μορφή βαρηκοΐας στο ένα αυτί και άλλη μορφή βαρηκοϊας στο άλλο αυτί.

Η τέταρτη μορφή βαρηκοΐας είναι η κεντρική βαρηκοΐα. Σε αυτή την περίπτωση ναι μεν το ερέθισμα του ήχου φτάνει κανονικά στον εγκέφαλο, όμως ο εγκέφαλος δεν μπορεί να το επεξεργαστεί. Εδώ έχουμε πρόβλημα στο σύστημα επεξεργασίας του ήχου. Αυτού του είδους η βαρηκοΐα συνιστά μορφή νευρολογικής εκδήλωσης.

Τελευταία από τις μορφές βαρηκοΐας αφήσαμε την ψυχογενή βαρηκοΐα. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει οργανική βλάβη σε κανένα σημείο του συστήματος της ακοής. Έχουμε και υποπεριπτώσεις της ψυχογενούς βαρηκοΐας. Πρώτη υποπερίπτωση είναι η υστερική βαρηκοΐα. Δεύτερη υποπερίπτωση είναι η βαρηκοΐα εκ προσποιήσεως.